Stenging av Statsråd Kroghs veg

I forbindelse med prosjektet Bør Hill skal det settes et nytt kumsett for vann, overvann og
spillvann i Statsråd Krohgs veg. I tillegg skal eksisterende rørnett i øvre del av gaten flyttes.
Anbefalt omkjøringsrute er Havsteinbakken.  Skilting av omkjøring starter i morgen (12. april), og gaten vil bli stengt så snart skiltingen er på plass.
Entreprenøren har satt av 20 virkedager (4 uker) til gravearbeidet som berører stenging av veien. Link til gravemelding

Omkjøring

Ferdselen for myke trafikanter blir ledet via eksisterende fortau forbi graveområdet.

Legg igjen en kommentar