Månedlige arkiver: april 2016

Vårdugnad tirsdag 3. mai og utsatt generalforsamling

Oppgaven er som vanlig å koste, rake og rydde fellesområdene. Oppmøte er kl. 17 utenfor hver rekke. Det blir satt ut container for hageavfall i hver av rundkjøringene, i vest mot Byåsveien og øst mot golfbanen. De blir stående fra tirsdag 3. mai til over helga (hentes mandags morgen).
Ansvarsområder for hver rekke er de samme som før. Kart ligger her:

Årets generalforsamling blir litt forsinket i år. Styret jobber med å innhente pris og løsning på lekeplassene. Dette blir en betydelig investering for Havsteinflata Huseierlag. Målet er at løsning og budsjett for lekeplassene er klar på generalforsamlingen, slik at vi slipper en ekstraordinær generalforsamling for å vedta hva vi skal gjøre og hvordan dette skal betales.
Vi planlegger å avholde generalforsamlingen i slutten av mai.
Innkalling blir sendt ut i god tid.
Mvh,
Styret Havsteinflata huseierlag

Stenging av Statsråd Kroghs veg

I forbindelse med prosjektet Bør Hill skal det settes et nytt kumsett for vann, overvann og
spillvann i Statsråd Krohgs veg. I tillegg skal eksisterende rørnett i øvre del av gaten flyttes.
Anbefalt omkjøringsrute er Havsteinbakken.  Skilting av omkjøring starter i morgen (12. april), og gaten vil bli stengt så snart skiltingen er på plass.
Entreprenøren har satt av 20 virkedager (4 uker) til gravearbeidet som berører stenging av veien. Link til gravemelding

Omkjøring

Ferdselen for myke trafikanter blir ledet via eksisterende fortau forbi graveområdet.