Månedlige arkiver: mars 2016

Kosting av fellesarealer

Det blir gjennomført en grov  oppsamlingsrunde i løpet av uke 14.
Deretter vil det bli gjennomført en runde med feiemaskin innen 1. mai.

La grus/strøsand ligge slik som den gjør. Ikke samle den i hauger.
Grus og strøsand fra oppkjørsel kan feies ut på fellesarealet før kostebilen kommer i uke 14.

Tilførselsveiene rundt Havsteinflata er kommunale veier, og blir kostet i regi av Trondheim Kommune.