Forfatterarkiv: Hans Gustav Johannessen

Stenging av Statsråd Kroghs veg

I forbindelse med prosjektet Bør Hill skal det settes et nytt kumsett for vann, overvann og
spillvann i Statsråd Krohgs veg. I tillegg skal eksisterende rørnett i øvre del av gaten flyttes.
Anbefalt omkjøringsrute er Havsteinbakken.  Skilting av omkjøring starter i morgen (12. april), og gaten vil bli stengt så snart skiltingen er på plass.
Entreprenøren har satt av 20 virkedager (4 uker) til gravearbeidet som berører stenging av veien. Link til gravemelding

Omkjøring

Ferdselen for myke trafikanter blir ledet via eksisterende fortau forbi graveområdet.

Kosting av fellesarealer

Det blir gjennomført en grov  oppsamlingsrunde i løpet av uke 14.
Deretter vil det bli gjennomført en runde med feiemaskin innen 1. mai.

La grus/strøsand ligge slik som den gjør. Ikke samle den i hauger.
Grus og strøsand fra oppkjørsel kan feies ut på fellesarealet før kostebilen kommer i uke 14.

Tilførselsveiene rundt Havsteinflata er kommunale veier, og blir kostet i regi av Trondheim Kommune.