Månedlige arkiver: mai 2016

Innkalling til generalforsamling 2016

Det er sendt ut e-post til alle medlemmer med følgende innhold:

Styret ønsker velkommen til generalforsamling tirsdag 24. mai klokken 19:00 i Tunstua (Stabells vei 2).

Vi ber om at så mange som mulig stiller opp til rett tid eller eventuelt gir sin fullmakt slik at vi kommer i gang og får gjennomført et effektivt møte. I henhold til vedtektene er generalforsamlingen beslutningsdyktig når minst 20 medlemmer deltar og avgir stemme.