Månedlige arkiver: september 2015

Stubbefresing

Styret har bestilt fjerning/fresing av stubber etter trefelling på fellesområdene. Dette blir gjennomført illøpet av september.
For de av dere som har stubber på egen eiendom er det mulighet for å få fjernet disse samtidig. Dere vil da slippe å betale riggekostnaden for fjerningen. Ta kontakt med: KAPP SERVICE, tlf 93008866. Prisen blir da avhengig av størrelsen på stubben og/evt antall stubber. Ring for å få vite eksakt pris for det du ønsker å få fjernet.