Månedlige arkiver: april 2014

Vårdugnad onsdag 7. mai

I år blir det utplassert 3 store containere for hageavfall. NB! Vær så snill ikke tøm restavfall i containere for hageavfall! (Det blir dyrt!)

2 containere blir plassert i rundkjøringen på østsiden (mot golfbanen), og 1 container plasseres i rundkjøringen mot byåsenveien. De blir stående i perioden 6.5 til 12.5.

Det blir ingen container for restavfall lenger (ihht. bestemmelse vedtatt på generalforsamling).

Kosting/feiing av veier på indre område blir heretter utført av feiebil.

Hva konkret skal utføres på dugnaden:

  • Kvister fra trefellingen ble midlertidig lagt på enden av ballplassen. Dette må bæres i container.
  • Raking av fellesområder. Kart for inndeling av ansvarsområder finnes her.