Månedlige arkiver: mars 2014

Styrets orientering for 2013

Styret i 2013 har bestått av:
Einar Raknes Brekke, styreleder.
Bjørn Ove Kvello, kasserer.
Eirik Hjortdahl, medlem.
Geir Ugelstad, medlem.
Roald Lund Fleiner, på valg.

Styret har avholdt tre ordinære styremøter i tillegg til to møter med trekomitéen.

Oppsummering av de viktigste aktivitetene:

 • Generalforsamling avholdt 6. mai 2013
 • Vår- og høstdugnad
 • Trefellingsdugnad 16. november 2013
 • Julegrantenning avholdt av velforening

Driftsutgifter:
De løpende driftsutgifter for Huseierlaget består av følgende hovedmomenter:

 • Snøbrøyting
 • Strøsand
 • Klipping av fellesareal
 • Vårdugnad
 • Høstdugnad
 • Strøm (Utelys)
 • Landskapsarkitekt

Styrets arbeid i 2013:
Styret har i 2013 jobbet med følgende forhold:

 • Etablering av hjemmeside
 • Bytting av sand i sandkasser
 • Nye slukrister på ballplass
 • Spyling av alle sluk av tømming av sandfang
 • Tresaken: Utarbeidet plan fra Landskapsarkitekt, befaring med anleggsgartner, befaring med trekomitéen , utarbeidelse av plan, dugnad.
 • Reparasjon av lysbryter for utelys på gavlvegg
 • Overvann fra jordet i sør. Styret har vært i møte med grunneier.
 • Reviderte vedtekter.

Informasjon om ny Rema 1000

nyRema

12.12.2013 ble detaljreguleringen av John Skaarvolds veg 40a vedtatt av Bystyret. All info kan finnes på trondheim.kommune.no. (bl.a. annet kart og skisser)

Det skal bygges ny Rema 1000 med parkeringskjeller under bakken. Den gamle Remabutikken pluss tre hus skal rives og den nye butikken skal utformes som en forsettelse av terrenget hvor det skal bygges med nye hus og rekkehus over. I tillegg vil det bli tatt av eiendommene over gata til fortau.